1. Klachtenbeleid

Klachtenbeleid

Klachtenprocedure

We willen graag dat je meer dan tevreden bent over Elements en onze dienstverlening. Daar zetten we ons elke dag voor in. Heb je desondanks een klacht en kom je er niet uit met een medewerker? Volg dan deze klachtenprocedure.

Hoe verloopt het indienen van een klacht?

Wanneer je niet tevreden bent, stellen we het zeer op prijs dat je contact met ons opneemt. Je kan bijvoorbeeld ontevreden zijn over:

  • De Elements-software
  • Onze supportmedewerkers
  • De afhandeling van opdrachten
  • Een andere negatieve ervaring

Faster Forward beschouwt deze klachten als een kans om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Klacht indienen

Je dient een klacht in door een e-mail te sturen naar info@fasterforward.nl of via het telefoonnummer 0164 – 210 240. Je ontvangt een bevestiging per e-mail.

Klacht in behandeling

Onze Customer Relations Manager, neemt binnen één week contact met je op voor een toelichting. Daarnaast wordt binnen Faster Forward gesproken met de betrokken persoon of personen.

Afhandeling van de klacht

Op basis van de verzamelde informatie wordt een standpunt ingenomen. De Customer Relations Manager informeert je schriftelijk over dit standpunt. Hij onderbouwt hierbij waarom we tot een bepaald standpunt zijn gekomen en welke acties er zijn/worden ondernemen.

Indien je het niet eens bent met de uitleg en/of oplossing, kun je schriftelijk bezwaar maken via support@fasterforward.nl.

top