1. Wensenbeleid

Wensenbeleid

Ondanks dat Elements een heel compleet systeem is, kan het natuurlijk zo zijn dat u een goed idee heeft wat van toegevoegde waarde zou zijn binnen Elements. Dit noemen wij: wensen. Wensen zijn ideeën om Elements te verbeteren of uit te breiden. Het proces en beleid omtrent wensen staat op deze pagina beschreven. Zodat u weet wat u kunt verwachten wanneer u een wens bij ons indient.

Beoordelen

Allereerst wordt uw wens beoordeeld door onze product owners. Zij beoordelen of de wens mogelijk is, of het generiek (voor veel van onze klanten) een goede toevoeging zou zijn en of het (technisch en praktisch) haalbaar is. U ontvangt na het beoordelen een update per e-mail waarin staat of de wens goed- of afgekeurd is. Wij streven ernaar uw wens binnen een maand te beoordelen. Maar indien de wens dermate ingewikkeld is, kan het zijn dat er meer onderzoek benodigd is, voordat wij deze goed- of afkeuren.

Prioriteren

Vervolgens wordt de wens geprioriteerd door ons release-team. Dit team bestaat uit verschillende disciplines binnen Faster Forward: consultancy, customer relations, development, sales, support. Door het toekennen van een bepaalde waarde aan een wens (en een formule die de zwaarte bepaald) komt de wens in een prioriteitenlijst terecht. Hoe hoger op de lijst, hoe groter de kans dat uw wens op korte termijn geïmplementeerd wordt.

Om u een beeld te geven: maandelijks komen er zo’n 40 wensen bij ons binnen, dat zijn in totaal 480 wensen op jaarbasis. Als wij deze allemaal zouden uitvoeren, gaat onze ontwikkelcapaciteit hieraan volledig op. En dan zouden we in 2019 bijvoorbeeld geen tijd hebben gehad voor o.a.:

  • een koppeling met Mollie;
  • opnieuw ontwerpen van verschillende schermen;
  • de mogelijkheid om makkelijk producten te installeren;
  • verschillende kalenderverbeteringen;
  • Elements Insights.   

Roadmap

Uw wensen zijn niet de enige ontwikkelingen die benodigd zijn om Elements draaiende te houden. We hebben daarnaast nog te maken met noodzakelijk updates: bijvoorbeeld wanneer bepaalde technieken vernieuwen en daarvoor aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Maar daarnaast willen we ook grotere releases ontwikkelen, met daarin nieuwe functionaliteiten. Hiervoor moet tijd gereserveerd worden. Deze “grotere” releases noemen wij roadmap-punten en deze worden geprioriteerd door de directie.

Inplannen en ontwikkelen

Wanneer uw wens is ingepland voor een release ontvangt u een update per e-mail. De wens wordt eerst uitgewerkt door onze product owners tot een userstory. Hierin worden de vereisten voor de nieuwe functionaliteit (wens) beschreven, gecombineerd met de bestaande mogelijkheden in Elements. Met deze userstory gaan de programmeurs aan de slag, om de wens daadwerkelijk te ontwikkelen.

Testen en releasen

Nadat de programmeurs de nieuwe functionaliteit ingebouwd hebben in Elements, test onze kwaliteitsmanager of hij de gewenste resultaten krijgt. Hij kijkt hierbij naar de beschrijving in de userstory, maar ook naar de bestaande functionaliteiten in Elements. Wanneer er geen foutmeldingen optreden en alles werkt zoals verwacht én gewenst, kan de wens worden meegenomen in de release. Een release kent altijd meerdere punten die ontwikkeld moeten worden, dus pas als alle wensen ontwikkeld én en getest zijn, kan de release eruit. Hiervoor wordt een datum geprikt en vanaf dat moment kunt u gebruik maken van uw wens in Elements!