1. Wensenbeleid

Wensenbeleid

Ondanks dat Elements een heel compleet systeem is, kan het natuurlijk zo zijn dat je een goed idee hebt voor een uitbreiding of verbetering. Dit kan van toegevoegde waarde zijn voor alle gebruikers van Elements.

Deze ideeën noemen wij ‘wensen’. Wensen zijn ideeën om Elements te verbeteren of uit te breiden. Het proces en beleid omtrent wensen staat op deze pagina beschreven. Zo weet je wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten.

Binnenkomen en beoordelen

Wensen ontvangen wij zowel direct van onze gebruikers, als intern van collega’s. Onze support- en consultancy collega’s spreken veel gebruikers en dragen dan wensen aan die zij regelmatig terug horen komen.

Allereerst wordt jouw wens beoordeeld door onze product owners. Zij beoordelen of de wens mogelijk is, of het generiek (voor veel van onze klanten) een goede toevoeging zou zijn en of het (technisch en praktisch) haalbaar is. Je ontvangt na het beoordelen een update per e-mail waarin staat of de wens goed- of afgekeurd is.

Gezien de hoeveelheid wensen die wij binnenkrijgen, kunnen we helaas niet meer op alle wensen reageren. In sommige gevallen ontvangt u een verzoek tot meer informatie, of nemen we telefonisch contact op. Het gebeurt ook regelmatig dat wij wensen bundelen wanneer we met een bepaalde module aan de slag gaan. We proberen dan zoveel mogelijk wensen ineens te verwerken in dezelfde module.

Prioriteren

Vervolgens wordt de wens geprioriteerd door ons release-team. Dit team bestaat uit verschillende disciplines binnen Faster Forward: consultancy, customer relations, development, sales, support. Door het toekennen van een bepaalde waarde aan een wens (en een formule die de zwaarte bepaald) komt de wens in een prioriteitenlijst terecht. Hoe hoger op de lijst, hoe groter de kans dat de wens op korte termijn geïmplementeerd wordt.

Indien de wens laag op de prioriteitenlijst geplaatst wordt, kan het zijn dat deze in de “koelkast” wordt geplaatst. Dit zijn wensen die een goede verbetering of uitbreiding van Elements zijn, maar die niet op korte termijn worden opgenomen in een release-update. Dit komt door de grote hoeveelheid andere wensen. Om de wens toch niet uit het oog te verliezen, slaan wij deze altijd op in ons systeem. Mochten wij in de toekomst aan de slag gaan met het onderdeel van Elements waar jouw wens over gaat, dan kunnen wij deze eenvoudig terugvinden en eventueel combineren in de ontwikkeling.

Aantal wensen

Elk jaar ontvangen we meer dan 600 wensen. Als wij deze allemaal zouden uitvoeren, gaat onze ontwikkelcapaciteit hieraan volledig op. En dan zouden we in 2023 bijvoorbeeld geen tijd hebben gehad voor o.a.:

  • Elements voor serviceproviders (ondersteuning op formules, stukken opvragen en versturen en hypotheek-volmachten)
  • Zelf gebruikers beheren en aanmaken
  • Uitbreiden (en doorontwikkeling) consumentenportal Uwkluis
  • Koppeling voor het ophalen van KvK gegevens
  • Verschillende mooie uitbreidingen in de kalender, waaronder de mogelijkheden een Teams linkje te genereren.

Roadmap

De wensen van Elements-gebruikers zijn niet de enige ontwikkelingen die benodigd zijn om Elements draaiende te houden. We hebben daarnaast nog te maken met noodzakelijk updates. Bijvoorbeeld wanneer bepaalde technieken vernieuwen en daarvoor aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Maar daarnaast willen we ook grote release-updates ontwikkelen, met daarin nieuwe functionaliteiten. Hiervoor moet tijd gereserveerd worden. Deze “grotere” releases noemen wij roadmap-punten en deze worden geprioriteerd door de directie.

Inplannen en ontwikkelen

Wanneer jouw wens is ingepland voor een release ontvang je een update per e-mail. De wens wordt eerst uitgewerkt door onze product owners tot een userstory. Hierin worden de vereisten voor de nieuwe functionaliteit (wens) beschreven, gecombineerd met de bestaande mogelijkheden in Elements. Met deze userstory gaan de programmeurs aan de slag, om de wens daadwerkelijk te ontwikkelen.

Testen en releasen

Nadat de programmeurs de nieuwe functionaliteit ingebouwd hebben in Elements, test onze kwaliteitsmanager of hij de gewenste resultaten krijgt. Hij kijkt hierbij naar de originele beschrijving van de wens, maar ook naar de bestaande functionaliteiten in Elements. Wanneer er geen foutmeldingen optreden en alles werkt zoals verwacht én gewenst, kan de wens worden meegenomen in de release. Een release kent altijd meerdere punten die ontwikkeld moeten worden, dus pas als alle wensen ontwikkeld én getest zijn, kan de release live gezet worden. Hiervoor wordt een datum geprikt en vanaf dat moment kun je gebruik maken van jouw wens in Elements.

top