Update: uitbreiding dossierhistorie, eigen risico factureren en meer