Vergoedingen

  • Vergoedingsgroep aanmaken

    Voor de automatische facturatie in Elements moet een product gekoppeld zijn met een vergoedingsgroep. Hierin worden de regelingen opgenomen die...
  • Vergoedingstypen aanmaken

    Vergoedingstypen zijn de bouwstenen van de vergoedingen onder producten. Met de verschillende typen is een compleet vergoedingsbeeld in Elements te...
top