Nieuwe berichtenschema’s HDN en uitbreiding hoofdsom