Excassobatch aanmaken

Het is mogelijk om een betaalbatch van alle inkoopfacturen te maken. Hiervoor ga je naar Financieel – Elektronisch bankieren – Betaling selecteren. Onder betalingen klik je op Crediteuren.

Je komt dan op onderstaand scherm uit. In het bovenste gedeelte kan je zoeken naar bepaalde inkoopfacturen.

In dit overzicht vind je het volgende:

  • Betalingen optellen per crediteur: indien dit vakje is aangevinkt, worden alle bedragen bij dezelfde relatie verzameld tot één betaling.
  • Betaald van rekening: standaard wordt hier de bankrekening getoond die als ‘Hoofd’ staat aangevinkt bij het betreffende dagboek. In het dagboek moet de Incassant ID, administratie en Land gevuld zijn met IBAN.
  • Omschrijving: (niet verplicht) hier kan je bij iedere betaling dezelfde betalingsreferentie meegeven.
  • Status: status van de facturen.

Na het ingeven van de selectie staat onderin het scherm een overzicht van openstaande inkoopfacturen. Hier kan een vinkje gezet worden bij de posten die geïncasseerd moeten worden. Kan er geen vinkje gezet worden is deze crediteur nog niet goed ingericht.

Er staan een aantal iconen die de status van die crediteur aangeeft. Bij rekening kan een geel driehoek met uitroepteken staan indien het rekeningnummer niet gevuld is. BIC en IBAN dienen bekend te zijn.

Wanneer alle inrichting goed staat, kunnen de posten geselecteerd worden. Er vindt een optelling plaats van alle posten. Dit kan meerdere pagina’s bevatten.

Na selectie klik je op ‘opslaan’.

Je komt dan op het volgende scherm:

Betaaldatum: Betalingen met een datum in het verleden krijgen automatisch de datum van vandaag. Je kunt op dit moment de datum nog aanpassen naar een andere toekomstige datum.

Indien gegevens onjuist of niet gevuld zijn, wordt het veld rood gekleurd. Je kunt alsnog de ontbrekende gegevens corrigeren en/of aanpassen.

Hier kan je nog wijzigingen doorvoeren of een omschrijving per regel meegeven. Bij akkoord, klik op ‘opslaan’. Je komt dan in het scherm waar de batch goedgekeurd kan worden door middel van het groen vinkje. Via het rode kruis kan je de batch verwijderen.

Nadat de batch is goedgekeurd, wordt deze omgezet naar een PAIN bestand. Deze kan gedownload wordt via het icoon: €

Je kunt de betalingen in een bestand opslaan als PAIN bestand op de door jou gewenste locatie. Vervolgens kan je deze in jouw telebankierprogramma inlezen om de betalingen daadwerkelijk te verrichten. Indien het betalingsbestand niet akkoord is, druk je op het verwijder icoon achter het betreffende bestand. Alle geselecteerde betalingen worden verwijderd. Deze kan je opnieuw selecteren in een nieuw bestand zoals hiervoor beschreven.

Laatste update: 21 december 2022

Was deze informatie nuttig?

top