Advisor support relatie

In de productkaarten zijn de velden afgesloten door, acceptant en dossierverantwoordelijke onder het kopje behandeling verplichte velden. Het is mogelijk om het zo in te stellen dat deze velden automatisch gevuld worden bij het aanmaken van een nieuw product. Dit kan je als volgt doen:

  1. Ga naar Beheer – Koppelingen – Advisor support relatie
  2. Zoek links de organisatie/kantoor op waaronder de adviseur staat en waarvoor je het wilt inrichten
  3. Kies de adviseur (= afgesloten door), voorkeur acceptant ( = veld acceptant) en voorkeur dossierverantwoordelijke (= veld dossierverantwoordelijke)
  4. Klik op het groene vinkje

Als er nu handmatig een nieuwe product aangemaakt wordt door de adviseur dan dient de adviseur zichzelf te selecteren bij ‘afgesloten door’. De velden acceptant en dossierverantwoordelijke worden automatisch gevuld.

Het automatisch vullen van de velden gebeurt ook, indien advisor support relatie staat ingesteld, wanneer er een product wordt aangemaakt vanuit HDN of Aplaza.

Wijzigen

Je kunt een bestaande advisor support relatie wijzigen door op het wijzigingsicoon achter de relatie te klikken. Links onder relatie komen dan de ingestelde velden te staan. Hier kan je de velden wijzigen en vervolgens opslaan.

Verwijderen

Binnen de advisor support relatie module is het niet mogelijk om een bestaande relatie te verwijderen. De bestaande relatie verdwijnt als de betreffende adviseur verwijdert (of als deze onder uit dienst staat) onder de organisatie of als de rol adviseur uitgezet wordt. De rollen zijn terug te vinden bij Beheer – Organisatie & Personen – zoeken bij personen op de betreffende persoon – rechtst staat onder welke organisaties de persoon staat en welke rollen/functies hij hier heeft.

Laatste update: 7 september 2022

Was deze informatie nuttig?

top