Risk berichten verwerken

Risk inbox

Op het dashboard van Elements vindt u de binnengekomen Risk berichten.

U ziet hier hoeveel nieuwe (niet verwerkte) berichten er in de inbox staan, klik hierop om naar de inbox te gaan.

Hier kunt u op diverse velden filteren.
Daaronder staan de berichten.

Via het wijzig icoon achteraan de regel kunt u het bericht inzien en aanvullen.

Indien het dossier bekend is wordt het betreffende dossier weergegeven. Indien het dossier niet wordt gevonden kunt u het bericht handmatig verder aanvullen.

Daarnaast kan het voorkomen dat een product handmatig aangevuld dient te worden.

Wanneer aangevuld, kan het bericht verder worden verwerkt. In het aangegeven dossier wordt dan een product aangemaakt.
Indien er documenten zijn meegestuurd met het Risk bericht worden deze gekoppeld in het dossier onder de betreffende polis. Na het verwerken van het bericht is de polis direct te zien in het dossier van de klant.

Subliempakket in het dossier

In Elements wordt links in de productkaart “Risk“ als maatschappij getoond omdat hieronder het Subliem pakket is opgevoerd als product.

Indien er een risicodrager meegegeven is vanuit het XML bericht van Risk, wordt deze in het rechterdeel per polis aangegeven:

veld, risicodrager

Bestuurder vanuit AFD bericht

De regelmatige bestuurder wordt ook overgenomen uit de XML vanuit Risk.

regelmatige bestuurder

 

Voor meer informatie over de Risk koppeling in Elements klikt u hier.

Laatste update: 15 augustus 2018

Was deze informatie nuttig?