1. Kennisbank
  2. Elements
  3. Communicatie
  4. Waarom komt mijn e-mail niet aan?

Waarom komt mijn e-mail niet aan?

Merkt u dat uw e-mails niet altijd aankomen?
Indien dit gebeurt is het mogelijk dat de ontvangende partij e-mail vanuit Elements blokkeert. Om dit te voorkomen raden wij aan om het SPF record aan te passen. Gezien Faster Forward uw e-mailboxen niet beheert is het voor ons niet mogelijk om dit voor u aan te passen, dit dient door uw e-mailbeheerder gedaan te worden.

Hieronder vindt u een richtlijn om het spf record bij de DNS in te stellen:

Het volgende dient toegevoegd te worden als TXT record bij de DNS instellingen van het domein: a:mailout.fasterforward.nl

Hiermee geeft u onze server (mailen vanuit mailout.fasterforward.nl) rechten om vanuit het domein te mogen mailen.
Let op: bovenstaande is een richtlijn, het is aan de domeinbeheerder om de validiteit hiervan te beoordelen.
Meer informatie hierover vindt u op: http://www.spfwizard.net/

Voor controle of het record reeds juist ingesteld is kunt u de volgende site raadplegen: http://www.kitterman.com/spf/validate.html

Ip adres of hostname?

Laatste update: 19 november 2018

Was deze informatie nuttig?