Facturen overzicht

Indien u graag een overzicht wilt van alle facturen gaat u hiervoor naar de Financieel in het menu. Onder het kopje Facturatie vindt u ‘facturenoverzicht’, door hierop te klikken krijgt u onderstaande overzicht:

overzicht_facturenOverzicht facturen

Door gebruik te maken van de filters, bovenin het scherm, kunt u het overzicht naar wens maken.

Daarnaast is het mogelijk om een actie uit te voeren met geselecteerde facturen. Facturen selecteert u door deze aan te vinken in de eerste kolom.
Klik vervolgens op ‘Acties’ om een van de volgende acties uit te voeren voor de geselecteerde facturen:

  • Alles printen
  • Selectie wissen
  • Selectie printen
  • Selectie salderen
  • Alle geselecteerde facturen boeken
  • Alle geselecteerde facturen goedkeuren
  • Factuurnummer toekennen
  • Goedkeuren
  • Status muteren

Het is NIET mogelijk dit overzicht te exporteren naar Excel, hiervoor kunt u gebruik maken van de ‘controlerapportage facturatie’ of een maatwerk rapportage.

De controlerapportage facturatie vindt u ook in de financiële module in het vak ‘facturen’. Hier is het wederom mogelijk om de facturen te filteren maar is het niet mogelijk acties uit te voeren. Wel heeft u hier de mogelijkheid het overzicht naar excel te exporteren of uit te printen.

Laatste update: 17 oktober 2018

Was deze informatie nuttig?