Factuur crediteren

Het kan gebeuren dat er foutief een factuur is aangemaakt en geboekt. Deze kan je niet verwijderen, waardoor je een creditfactuur aan zal moeten maken om de openstaande factuur af te ronden. Het kan ook zo zijn dat je een deel van de factuur wilt crediteren. Dat doe je eenvoudig op de volgende manier in het klantdossier.

Creditfactuur aanmaken

Open de factuur en klik hier op ‘Creditfactuur aanmaken’.

Let op: voor een creditfactuur die afgeboekt is tegen de originele factuur kan geen creditfactuur worden aangemaakt (een creditfactuur kan niet gecrediteerd worden). Deze knop is niet aanwezig in een factuur aangemaakt vanuit een “TP incasso boeking”.

Creditboeking invoeren

Voer de datum, de reden van crediteren en het credit factuurbedrag in.

Als dit is ingevoerd, klik je op ‘Creditfactuur aanmaken’.

Creditfactuur goedkeuren en boeken

De creditfactuur wordt aangemaakt. Deze creditfactuur dien je nog wel goed te keuren en te boeken via de workflow. Het is afhankelijk van de workflowinrichting van jouw omgeving welke stappen je in de workflow dient te nemen. Dit kunnen de stappen zijn ‘Dit is een creditfactuur’ en vervolgens ‘Factuur goedkeuren en boeken’. Het kan ook direct de stap zijn ‘Factuur goedkeuren en boeken’.

Resultaat terugboeking

Wanneer de creditfactuur is goedgekeurd en geboekt wordt het bedrag direct afgeboekt tegen de gecrediteerde factuur. In het klantdossier zie je nu dat de eerder geboekte €1000 weer is afgeboekt.

Ga met je muis op het boek staan en klik vervolgens op het vergrootglas om de boekingen op de debiteurenkaart te zien.

Tot slot wordt de tegenboeking uiteraard ook verwerkt in de grootboekkaart. Deze zie je terug als je in het menu gaat naar ‘Debiteurenkaarten’.

Laatste update: 17 april 2023

Was deze informatie nuttig?

top