1. Kennisbank
 2. Elements
 3. Facturatie
 4. Handmatig factuur aanmaken vanuit een dossier

Handmatig factuur aanmaken vanuit een dossier

Handmatig aanmaken van een factuur

Bekijk ook de instructievideo ‘Hoe maak ik een factuur aan’:
Instructievideo

Een nieuwe factuur aanmaken in een dossier kan via het tabblad “Financieel”. Op deze pagina wordt het standaard overzicht getoond met de facturen uit het dossier. Er kunnen middels het plus icoon linksboven nieuwe facturen worden aangemaakt.

Er verschijnt dan een invoerveld waar de gegevens van de factuur ingevuld moeten worden.

Hieronder volgt een algemene uitleg uitleg over de invoervelden. Alle invoervelden zijn te tonen op de factuur door middel van tags.

Veldnaam   Omschrijving
Factuurdatum   Hier komt standaard de datum van vandaag te staan. Uiteraard is deze datum ook te vervangen door een andere datum (intypen of met behulp van het kalender-icoontje)
Vervaldatum   Deze zal automatisch gevuld worden aan de hand van de factuurdatum + betaaltermijn en hoeft dus niet handmatig gevuld te worden.
Template   Standaard wordt de laatst gebruikte template geselecteerd. Handmatig zijn alle andere factuur templates te selecteren.
Status   Dit veld staat standaard op ‘Nieuw’, dit is niet te wijzigen. Dit veld is aan te passen met behulp van de workflow, of indien deze niet aanwezig is, handmatig. Indien een blauw pijltje zichtbaar is achter de status kan de status alleen worden gewijzigd aan de hand van de workflow.
Type   Geeft aan voor wie de factuur bestemd is. Er kan gekozen worden tussen ‘Persoon’ en ‘Organisatie’. Afhankelijk van de keuze, veranderen de invulvelden onder ‘Type’.

 

 • ‘Persoon’: Particuliere klant uit het dossier is te selecteren
 • ‘Organisatie’: Zakelijke klant uit het dossier is te selecteren
Eerste persoon / tweede persoon / Organisatie   De personen/organisaties uit het dossier zijn te selecteren.
Product   Een product uit het dossier kan geselecteerd worden. De factuur wordt aan dit betreffende product gekoppeld. Dit is handig voor het overzicht! Het product dient wel ingesteld te zijn voor de facturatie.
Betaalwijze   Standaard kan gekozen worden uit ‘Automatische incasso’, ‘Overschrijving’ en ‘Notaris’.
Betaaltermijn   Kies hier voor de betaaltermijn van de factuur. Invoer van een waarde in dit veld zal ervoor zorgen dat ook de Vervaldatum gevuld wordt (volgens de formule factuurdatum + betaaltermijn).

 

LET OP: Indien de Betaalwijze ‘Automatische incasso’ is, dient dit veld gevuld te worden met ‘0’. Als dit niet gedaan wordt, kan de incasso niet automatisch via Faster Forward Elements gaan!

Omschrijving   Een eigen omschrijving voor de factuur. Deze kan gebruikt worden voor op de factuur.
     

Wanneer alle velden gevuld zijn, kan de factuur worden opgeslagen. Na opslaan wordt de eerste factuurregel zichtbaar.

Regels aanmaken

Het aanmaken van de regels van een factuur gaat als volgt: Allereerst dient het product opgezocht te worden. Een aantal velden zijn bewerkbaar en een aantal andere worden automatisch berekend, zoals het BTW- bedrag.

De volgorde van invoeren

 • Artikel
  Door het invoeren van een letter of een productcode naar wens kan een grootboekrekening geselecteerd worden met behulp van de pijltjestoets op het toetstenbord en vervolgens met de ENTER toets. Na het selecteren zullen automatisch de ingestelde verkoopprijs gegevens worden geladen uit het product. Met de TAB toets kan tussen de verschillende invoervelden gesprongen worden. Productcode zoeken:
  De productcodes vindt u door op het wijzig icoon te klikken bij het desbetreffende offertedeel. Of door links in het menu naar Producten -> onderhoud producten te gaan en daar het desbetreffende product op te zoeken.
  Een andere optie is om in de factuur in het veld ‘Artikel’ een deel van de naam van het product te typen. Vervolgens selecteert u het juiste artikel door gebruik te maken van de pijltjestoetsen op uw toetsenbord.
 • Artikelomschrijving
  De omschrijving wordt automatisch gevuld op het moment dat het artikelnummer wordt geselecteerd. Deze kan vervolgens handmatig worden aangepast.
 • Aantal
  Het aantal artikelen dat gefactureerd wordt. Na het invullen van de ‘Verkoopprijs’ zal het ingevulde ‘Aantal’ vermenigvuldigd worden om tot een totaalprijs te komen.
 • BTW-Code
  Door het invullen van een percentage zal er een BTW-code getoond worden. Deze kan vervolgens geselecteerd worden met behulp van de pijltjestoetsen en de ENTER toets.
 • Kostprijs
  Optioneel om te vullen. Als deze wordt gevuld, kan het volgende veld: marge, worden gebruikt
 • Marge (%)
  De marge kan gebruikt worden als de kostprijs is gevuld.. Een marge van 200 op een kostprijs van 25 euro geeft dus een verkoopprijs van 75 euro.
 • Verkoopprijs
  Faster Forward Elements checkt niet automatisch of de kostprijs, marge en verkoopprijs met elkaar kloppen, als de berekende verkoopprijs handmatig wordt veranderd.
 • Regel bijvoegen
  Ga dan in het veld van ‘Verkoopprijs’ staan en druk vervolgens op de ENTER toets.
 • Regel verwijderen
  Een regel verwijderen: met F2 op uw toetsenbord kunt u ingevoerde regels verwijderen, hiervoor dient de cursor in een willekeurig veld van de desbetreffende regel te gaan staan. De regel zal grijs worden en er zal een streep door de tekst komen. Met de ENTER toets kan een nieuwe regel worden toegevoegd. De volgende keer dat u deze (opgeslagen) factuur opent zal de verwijderde regel niet meer zichtbaar zijn.
 • Gereed!
  Wanneer alle regels zijn ingevoerd kan de factuur worden opgeslagen.

Voorbeeld van de factuur

Na het opslaan kan een een preview van de factuur getoond worden middels het printer icoon linksboven. Naast het printer icoon staat het kopie icoon, middels deze knop kan een kopie van de betreffende factuur worden afgedrukt. De factuur kan ook geprint worden in het algemene factuur overzicht op het tabblad  “financieel” middels het icoon achter de facturen.

Factuur versturen naar de klant

Een factuur kan verstuurd worden per post of per e-mail. Wanneer de factuur per post verstuurd moet worden kan de factuur afgedrukt worden via Faster Forward Elements. Hiervoor kan met behulp van de workflow een PDF gegenereerd worden in het dossier. De factuur kan ook per e-mail verzonden worden met behulp van de workflow.

Factuur boeken

Het boeken van de factuur kan op twee manieren; via de workflow of handmatig. Handmatig boeken is alleen mogelijk indien er geen workflow onder de factuur aanwezig is. Onderstaand icoontje kan dan gebruikt worden om de factuur te boeken. LET OP: Wanneer de factuur geboekt wordt, zal een factuurnummer worden toegekend en is verdere bewerking niet meer mogelijk.

factuur1

Factuur verwijderen

Nadat een factuur geboekt is, is het niet mogelijk om de factuur te verwijderen. Om dit boekhoudkundig in orde te maken zal je een creditfactuur aan moeten maken.

Laatste update: 18 mei 2020

Was deze informatie nuttig?