Stornering verwerken

Na het incasseren kan het zijn dat een factuur gestorneerd wordt. Deze staat dan wel in de bank geboekt en dient terug opengezet te worden.

Hiervoor ga je terug naar het bankboek via Financieel – Boeking invoeren. Je opent een nieuw boekstuk, vult bij de regel voor grootboekrekening 1200 debiteuren in, enter door naar relatie. Kies de betreffende debiteur door een deel van zijn naam in te typen. Enter nu door naar bedrag en zoek met F6 naar openstaande posten.

Het scherm wat nu verschijnt heeft een mogelijkheid om stornering aan te vinken. Vink deze aan en klik op zoeken. Nu zie je alle posten die gestorneerd kunnen worden. Eventueel is het zoekresultaat te verfijnen door de omschrijving te vullen met rekeningnummer.

boekhouden_stornering

Het bedrag dat gestorneerd moet worden, kan met een – ervoor ingevuld worden. Het bankboek wordt nu op 0,00 gezet en de post voor debiteur komt weer open te staan.

In deze handleiding staan de stappen inclusief printscreens.

Laatste update: 11 november 2022

Was deze informatie nuttig?

top