1. Kennisbank
  2. Hypotheken
  3. Koppelingen
  4. Adviespakketten welke koppelen met Elements

Adviespakketten welke koppelen met Elements

Het hypotheek advies wordt niet in Elements gemaakt maar in een adviespakket. Daarna kan het advies via HDN of direct verstuurd worden naar Elements om het verder te verwerken in het klantdossier. In principe kan ieder adviespakket via HDN een bericht naar Elements sturen.

Onderstaand de pakketten waarmee Elements een directe koppeling heeft. Het is dan niet nodig om 2 HDN certificaten te behouden.

BSN nummer

Vanuit alle adviesapplicaties wordt een BSN nummer met het HDN-bericht meegestuurd. Dit BSN-nummer blijft in het bericht aanwezig wanneer u deze doorstuurt naar de maatschappij. In Elements wordt dit veld niet standaard overgenomen omdat een hypothecair/financieel planner dit volgens de AVG niet mag bewaren. Op verzoek kan de setting ‘overnemen uit adviespakket ja/nee’ aangezet worden hiervoor stuurt een een mail met dit verzoek naar support@fasterforward.nl

Indien gewenst is het mogelijk om reeds opgevoerde BSN nummers van bestaande klanten te verwijderen uit Elements. Hiervoor stuurt u een opdracht naar support@fasterforward.nl

Matchen met bestaand dossier

Wanneer je niet vanuit Elements de klant naar het adviespakket verstuurt moet er aan een aantal criteria voldaan worden om te matchen met een bestaand dossier in Elements.

De volgende criteria moeten 1 op 1 overeenkomen:

  • Achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum

Let op! Bij twee personen in het Elements dossier moeten er ook twee personen vanuit het adviespakket meekomen. Ook de eventuele  meisjesnaam.

Adviesbox

Deze koppeling werkt twee kanten op, als eerste  verstuurt u de klantgegevens van Elements naar Adviesbox en na de adviseringswerkzaamheden weer van Adviesbox naar Elements. De prospect/klant die opgevoerd is in Elements kan naar Adviesbox geëxporteerd worden middels het tabblad export in Elements onder het dossier. Vanuit Adviesbox kan het advies met HDN of direct verstuurd worden naar Elements.

Klik hier voor de beschrijving

Telefoonnummer
Bij een export vanuit Elements naar Adviesbox wordt er een melding op het export scherm getoond dat het telefoonnummer uit 10 karakters moet bestaan. Is het telefoonnummer opgeslagen met speciale tekens (denk aan + bij +31), dan dient u dit voor het exporteren aan te passen.

Figlo Platform

Deze koppeling werkt hetzelfde als die met Adviesbox. In de ideale situatie worden de NAW gegevens van Elements  naar Figlo verstuurd en komt het advies met HDN of direct terug in Elements. Klik hier voor een overzicht van de velden die vanuit Elements naar Figlo geëxporteerd worden.

Klik hier voor de beschrijving

*Let op: Indien u gebruik maakt van Figlo via MijnGeldzaken dient u het hdn bericht handmatig te exporteren en importen.

Scenario Advies

De communicatie tussen Scenario Advies en Elements verloopt via de u4scopewsclient. Dit is een soort postbus van Unit4. Een Elements omgeving moet eenmalig geautoriseerd worden om deze postbus te mogen benaderen.

De gegevens worden voor de hypotheken overgestuurd via een HAM bericht via deze postbus van Unit4, levensverzekeringen worden overgestuurd via een LAM bericht. De prospect/klant die opgevoerd is in Elements kan naar Scenario Advies geëxporteerd worden middels het tabblad export in Elements onder het dossier.

Findesk & Finix

De koppeling met Findesk en Finix werkt één kant op, van het adviespakket naar Elements. Dit gebeurt middels een API koppeling waardoor u geen extra HDN certificaat in uw adviespakket nodig heeft.
In Findesk of Finix maakt u uw advies aan en stuurt deze naar Elements. Het AX bericht komt binnen in de HDN inbox op het dashboard van Elements.

Vanuit daar kan het bericht verwerkt worden naar dossier zoals de andere adviespakketten. Op dit moment worden alleen AX berichten verstuurd.

Lees hier meer informatie over de koppeling met Finix en de werking hiervan in Finix.

Wilt u gebruik maken van een koppeling dan stuurt u een e-mail naar support@fasterforward.nl voor de inrichting.

Myview

Met deze koppeling stuurt u een volledige hypotheek vanuit myView naar Elements. Na het doorlopen van het volledige hypotheekproces in myView ontvangt en verwerkt Elements de hypotheekaanvraag via een AX bericht naar een bestaand of nieuw dossier (afhankelijk van de matching criteria).

Wanneer u myView gebruikt voor het hypotheekproces en Elements als applicatie voor klantbeheer is deze koppeling voor u van waarde.
Kijk op http://www.unitrust.nl/ voor meer informatie over het myView platform.

Als u gebruik wilt maken van deze koppeling, stuur dan een e-mail naar support@fasterforward.nl

Hier vindt u de handleiding voor het instellen van de koppeling.

Laatste update: 17 februari 2020

Was deze informatie nuttig?