Kredietcheck (Wwft), doel verzekering en beheerrelatie via HDN toegevoegd

De verbinding van Elements met HDN is verbeterd en uitgebreid op 30 november. Hierdoor wordt er nu meer en betere informatie uitgewisseld tussen het advieskantoor en de geldverstrekker of verzekeraar.

Deze verbeteringen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de decemberrelease van HDN, die op 16 december wordt gelanceerd. Onderstaande verbeteringen die betrekking hebben op informatie die vanuit HDN berichten wordt ontvangen, zijn dus pas vanaf 16 december van toepassing.

Kredietcheck voor levensverzekeringen vast te leggen

Als adviseur moet je volgens de Wwft een kredietcheck doen voor de levensverzekering van je klant. Deze check, inclusief risicoprofiel en onderbouwing, kun je nu vastleggen in Elements. De kredietcheck (ja/nee) wordt ook automatisch ingevuld of bijgewerkt, zodra de verzekeraar deze via een levensverzekering update (LX bericht via HDN) naar jouw advieskantoor stuurt.

Sectie Wwft toegevoegd

Onder de gegevens van een persoon onder ‘Organisaties en Personen’ zie je nu of de adviseur heeft verklaard dat hij de identiteit van de aanvrager(s) heeft vastgesteld en geverifieerd conform de Wwft.

Hierbij staat ook het risicoprofiel en de onderbouwing als vrij tekst veld.

Lees hier hoe je de kredietcheck vastlegt in Elements.


Doel van levensverzekering tekstueel verbeterd

De benamingen van het doel van een levensverzekering zijn geactualiseerd en verbeterd, zodat deze beter aansluiten bij de terminologie in de Wwft.

Het doel van de verzekeringen wordt nu weergegeven bij “Doel verzekering”. Voorheen heette dit veld “Verzekeringsmotief”. Doel verzekering geeft aan wat het doel is voor de aanvraag van het verzekeringsproduct.

De verzekeraar stuurt het doel van de verzekering via HDN naar Elements, waardoor het veld “Doel verzekering” wordt gevuld met bijvoorbeeld “Hypotheek” of “Verlies van inkomen”. Dit veld wordt automatisch gevuld na het verwerken van een bericht vanuit de HDN inbox op je dashboard.

Informatie ophalen via tags

De tag [offerte->doel verzekering] haalt het doel van de verzekering op. De tag [offerte->verzekeringsmotief] kan ook nog worden gebruikt, maar haalt dezelfde informatie op als de dag [offerte->verzekeringsmotief].


Duidelijk of product in beheer is

In een klantdossier zie je nu of je een hypotheek wel of niet beheert voor deze klant. Hiervoor is het veld ‘Beheerrelatie’ toegevoegd.

De informatie wordt automatisch op ‘Ja’ of ‘Nee’ gezet nadat je een aanvraagbericht (AX bericht vanuit adviespakket) voor deze hypotheek hebt verwerkt vanuit je HDN inbox. Als er geen informatie vanuit de geldverstrekker wordt gestuurd, blijft het veld gevuld met ‘Onbekend’.

Informatie ophalen via tag en API

De tag [offerte->beheerrelatie] toont wat er ingevuld is (Ja/Nee/Onbekend).

Beheerrelatie is toegevoegd aan de Elements API voor het ophalen en toevoegen van hypotheken.

Geplaatst op 30 november 2021 (Laatste update: 04 januari 2022)


Laatste 5 releasenotes
Nieuwe features en optimalisaties voor verzekeren »
14 nieuwe features en verbeteringen »
Nieuwe features voor hypotheken en andere optimalisaties »
Makkelijker ADN berichten verwerken en PDF bewerken uitgebreid »
Hypotheekprocessen en wachtwoorden aanmaken verbeterd »
top