1. Kennisbank
  2. Verzekeringen
  3. Prolongeren
  4. Bedragen op pakketniveau in controlelijst

Bedragen op pakketniveau in controlelijst

Het kan voorkomen dat er in de controlelijst posten met een sterretje staan. Dit sterretje houdt in de post pakketkosten bevat. Hieronder lichten we toe hoe deze pakketkosten tot stand komen.

Posten met bedragen op pakketniveau

Zoals aangegeven staat er een sterretje bij de post wanneer deze post pakketkosten bevat.

Daarnaast staat er in de batch de melding ‘*: Er zijn kosten en assurantiebelasting aanwezig op pakketniveau waardoor het incassobedrag op de uiteindelijke factu(u)r(en) af kunnen wijken van deze bedragen op polisniveau’.

Wanneer bedragen op pakketniveau

De gegevens in de ADN batch worden verstuurd via een xml bericht. In dit xml bericht staan diverse elementen. Deze elementen kan je bekijken door het bericht te downloaden en te zoeken op polisnummer. Het bericht kan je downloaden via het tabblad AFD berichten in het klantdossier – het downloadicoon voor AFD bericht en Berichtonderdeel:

Of via de ADN module – Overzicht – downloadicoon voor de batch:

De bedragen die getoond worden in de controlelijst zijn de bedragen op BO niveau. Dit zijn de BO elementen in het XML bericht:

Ook staan er in het xml bericht bedragen op BC niveau:

Normaliter zijn de BC elementen de optelling van alle BO elementen. Bij de posten met het sterretje zit er een verschil in het BC ten opzichte van de som van alle BO elementen. Dit verschil zijn de bedragen op pakketniveau.

Bedragen op pakketniveau inzichtelijk krijgen

Per post met een sterretje kan je zien wat de bedragen op pakketniveau precies zijn. Dit door in de controlelijst op het rekenmachine

in de regel van de post te klikken. Er verschijnt dan een pop-up waarin de extra bedragen op pakketniveau staan:

Bedragen op pakketniveau in RC maatschappijen overzicht

In Verzekeringen – Overzichten – RC maatschappijen staan per RC periode en maatschappij ook de bedragen op pakketniveau. Dit zijn de bedragen die je kan terugvinden in de batch wanneer je op het rekenmachine-icoon drukt. Betreft het 1 batch met 1 post dat zijn het alleen de bedragen bij de rekenmachine van die ene post. Betreft het meerdere batches en/of posten met bedragen op pakketniveau dan dien je deze bij elkaar op te tellen om het bedrag te krijgen wat in het RC maatschappijenoverzicht staat.

Laatste update: 24 februari 2023

Was deze informatie nuttig?

top