1. Kennisbank
  2. Verzekeringen
  3. Prolongeren
  4. Boekingsperiode ADN bericht wijzigen

Boekingsperiode ADN bericht wijzigen

Het kan gebeuren dat er een batch binnenkomt met een RC-periode (ver) in het verleden, maar dat deze periode in de boekhouding is afgesloten. Als je werkt met ADN 3.0, is het mogelijk om per administratie in te stellen of er geboekt mag worden in een andere periode dan de RC periode van de batch. Dit als deze periode gesloten of niet aanwezig is. Zo heb je de keus in welke RC-periode je de batch wilt boeken.

Setting instellen

In Financieel – Administratie onderhoud kan je per administratie instellen of er geboekt mag worden in een ander periode dan de RC periode van de batch. Dit doe je door op het wijzigingsicoon achter de administratie te klikken en te gaan naar het tabblad Algemeen. Hier staat de setting ‘Wegboeken batch als overeenkomstige periode gesloten of niet aanwezig is’.

Hier staan twee opties:

1. Nee, niet wegboeken

Het is dan niet mogelijk om de batch in een andere RC periode dan die van de batch te boeken. Er verschijnt dan een foutmelding dat de betreffende RC periode niet aanwezig of gesloten is en hierdoor de batch niet afgerond kan worden. Je dient dan de betreffende periode aan te maken of open te zetten, voordat je de batch kan afronden.

2. Ja, in huidige of eerstvolgende open periode en RC periode van de batch aanpassen naar deze periode

Staat deze setting ingesteld dan is het mogelijk om te boeken in een andere RC periode dan die van de batch. Dit als de periode van de batch gesloten of niet aanwezig is. De batch zal dan geboekt worden in huidige periode indien deze openstaat. Anders wordt de batch geboekt in de eerstvolgende open periode.

Hieronder geven we meer toelichting over het verwerken van de batch met deze setting aan.

Melding bij afronden batch

Wanneer setting 2 aanstaat, krijg je een melding bij het afronden van de batch als de periode van de batch is gesloten of niet aanwezig is. In deze melding komt te staan in welke periode en in welk boekjaar de batch wordt geboekt bij het afronden hiervan. Is dit in orde dan klik je op ‘Afronden’. De RC periode van de batch wordt dan aangepast. Wil je de batch toch boeken in de oorspronkelijke RC periode van de batch dan klik je op ‘Annuleren’. Je dient dan zelf nog de periode open te zetten of aan te maken.

Aanpassen RC periode

Als je hebt gekozen voor het afronden van de batch in een andere RC periode dan wordt dit op diverse plekken aangetoond.

Melding in de ADN batch

Zowel in de batch als in het overzicht van de ADN module wordt er een melding getoond wat de originele aangeleverde RC periode is.

In het overzicht van de ADN module komt er een informatie-icoon te staan bij de RC periode. Hier kan je met je muis op gaan staan om de originele RC periode te zien.

In de batch zie je bovenin dat de RC periode gewijzigd is.

Melding in het RC maatschappijen overzicht

In het RC maatschappijen overzicht komt op 2 plekken een melding te staan, namelijk

  • Bij de periode waarin de batch origineel is aangeleverd maar niet in is geboekt
  • Bij de periode waarin de batch is geboekt maar niet mee is aangeleverd

Melding in de boekstukregel

In de omschrijving van de boekstukregel is de RC periode opgenomen. In de omschrijving komt ook de originele RC periode te staan.

Laatste update: 4 juli 2023

Was deze informatie nuttig?

top