1. Kennisbank
  2. Elements
  3. Dossier
  4. Mappenstructuur in een dossier

Mappenstructuur in een dossier

Mappenstructuur

In het tabblad documenten van een dossier vindt u aan de linkerkant een mappenstructuur bestaande uit blauwe, rode en gele mappen.

  1. Dossiermappen (Blauw), deze documenten zijn alleen beschikbaar binnen het betreffende dossier. Hiervoor kan wel een standaard structuur ingesteld worden.
  2. Algemene mappen (Rood), deze mappen én documenten komen terug in alle dossiers in uw omgeving.
  3. Organisatie mappen (Geel), deze documenten zijn alleen beschikbaar voor personen binnen een bepaald kantoor of personen met het multioffice recht.

Hieronder een voorbeeld van hoe de mappenstructuur eruit kan zien:

mappenstructuur

Waar kunt u deze mappen beheren?

De mappenstructuur voor de rode en gele mappen beheert u via Beheer –> Bestanden –> Verkenner. Deze is ook te vinden via het Dashboard:

Deze optie opent een pagina die dezelfde structuur laat zien als onder het documenten tabblad in het dossier.

Documenten in map toevoegen:

Indien u een document in een map wilt toevoegen klikt u op de map –> klik vervolgens linksboven op het ‘+’ icoon om een document toe te voegen.

Mappen toevoegen:

Klik op een map waaronder u de nieuwe map wilt toevoegen –> klik op de vierkante groene ‘+’ knop om een map hieronder toe te voegen.

Map hernoemen:

Klik op de map die u wil hernoemen en vervolgens op het wijzigen icoon (potloodje). Pas de naam aan en klik op opslaan.

Mappen verwijderen:

Wanneer u een map wilt verwijderen dient deze géén documenten te bevatten. Klik op de map die u wilt verwijderen –> vervolgens ziet u boven de mappenstructuur diverse tekens verschijnen, klik hier op het rode mapje om de map te verwijderen.

verwijderen

Rechten afhankelijk

De hoeveelheid “bomen” die zichtbaar zijn is afhankelijk van de ingestelde rechten. Zo ziet iemand met rechten over meerdere kantoren (multioffice) ook alle (gele) mappen van de desbetreffende kantoren.

Terwijl iemand zonder dit recht alleen het kantoor ziet waar hij/zij aan is gekoppeld.

Blauwe mappenstructuur in alle (nieuwe) dossiers

Indien gewenst is het mogelijk om een standaard mappenstuctuur in te stellen voor de blauwe mappen. Hiervoor dient u een voorbeeld dossier aan te maken, gebruik hiervoor bijvoorbeeld een testdossier. Geef vervolgens het dossiernummer door aan support door een e-mail te sturen naar support@fasterforward.nl

Let op! Deze wijziging geldt niet met terugwerkende kracht maar is alleen geldig op de nieuwe dossiers die worden aangemaakt ná de wijzigingen.

Laatste update: 27 maart 2019

Was deze informatie nuttig?