Inkoop via aanmaken

Indien u hypotheek- en verzekeringsaanvragen van een maatschappij via een inkooporganisatie uitvoert, moet u deze inkooporganisatie als ‘inkoop via’ in Elements toevoegen.

Volg onderstaande stappen om een nieuwe ‘inkoop via’ (cluster) aan te maken:

1. Kijk eerst of de ‘inkoop via’ al in uw omgeving bestaat.

Ga hiervoor naar beheer –> organisatie & personen –> zoek bij organisaties op naam van de ‘inkoop via’, bijvoorbeeld ‘Skydoo’. Indien u hier geen resultaten krijgt dan dient u de inkoop via nog aan te maken volg hiervoor stappen 2 t/m 5. Mocht u wel resultaat krijgen dan kunt u controleren of de ‘inkoop via’ gekoppeld is aan uw kantoor, ga hiervoor naar stap 5.

2. Maak een nieuwe ‘inkoop via’ aan

Ga hiervoor naar ‘organisatie & personen’ en klip op de groen + knop –> vul de naam van de organisatie in en klik op opslaan. De organisatie is nu aangemaakt –> klik op de naam van de organisatie om deze verder in te richten.

3. Voeg een cluster en producten toe

Ga hiervoor naar het tabblad ‘detail’, vink hier ‘cluster’ aan en klik op opslaan –> daarna verschijnt er een extra tabblad ‘inkoop via’ –> klik hierop en vink alle producten aan waarbij u de inkoop via wilt kunnen selecteren –> sla deze wijziging vervolgens ook op.inkoop1

4. Voeg het HDN certificaat toe voor hypotheekaanvragen

Gebruikt u de ‘inkoop via’ voor uw hypotheek aanvragen? Vul dan het HDN certificaatnummer in onder het tabblad ‘Inventarisatie’. Klik hiervoor bij ‘codes’ op + selecteer bij type ‘hdn certificaatnummer’ –> vul in het veld ‘code’ het HDN certificaatnummer van de organisatie in –> ze de afgifte datum op vandaag en klik op opslaan.
Klik hier voor een overzicht van alle HDN certificaatnummers.

5. Registreer de ‘inkoop via’ onder het bijbehorende kantoor

De ‘inkoop via’ (cluster) dient vervolgens geregistreerd te worden onder het kantoor waar deze op van toepassing is.
Ga hiervoor naar beheer –> organisaties en personen –> organisaties en zoek het kantoor waar de inkoop via onder moet komen te staan. Onder het tabblad ‘Relatie organisaties’ voegt u de ‘inkoop via’ toe. Kies hier voor relatie ‘cluster’ en vul de overige velden aan, maak hierbij gebruik van de resultaten zodat u de organisatie niet dubbel aanmaakt.

inkoop

 

Laatste update: 26 februari 2018

Was deze informatie nuttig?