HDN codes aanmaken

Het hypotheekadvies komt vanuit jouw adviessoftware binnen in Elements. Dit hypotheekadvies moet aan de juiste producten in Elements gekoppeld worden. Het herkennen en koppelen gebeurt aan de hand van bepaalde codes, namelijk de HDN deelmijtype en HDN leningmijtype.

Codes vinden

De codes/gegevens zijn te vinden op de HDN website. Hiervoor ga je naar de HDN Beheertool. Je klikt op Berichten.

Hier klik je onderin op de knop ‘Documentatie downloaden’. Vanuit de dropdownmenu’s kies je het volgende:

‘Gebaseerd op versie’ wordt automatisch gevuld met de meest recente versie. Het berichttype staat voor het type HDN bericht. AX heeft betrekking tot hypotheken, waar LX weer staat voor leven. Via ‘Download 1 bestand’ kan je het PDF bestand met daarin alle codes downloaden.

HDNdeelmijtype aanmaken

Deze codes moet je invullen onder het product. Deze kan je via Productbeheer – betreffende product invullen bij de velden HDNdeelmijtype en HDNleningmijtype. Deze codes staan vaak al in het dropdownmenu. Indien dit niet het geval is, dienen deze aangemaakt worden.

Hiervoor ga je naar ‘Producten – productcodesonderhoud’. Kies het tweede tabblad ‘Code manager’. Daarna selecteer je Hdncodedeelmijtype en klik je op het plusicoon. Vul hier de gegevens in en klik op opslaan.

Voorbeeld voor het invullen van de velden:

  • Code: AA001
  • Naam: ABN AMRO Annuïteiten hypotheek
  • Waarde: AA001 ABN AMRO Annuïteiten hypotheekhdn code

Voor elk type hypotheek (annuïtair, aflossingsvrij, enz) dient een codedeelmij aangemaakt te worden.

HDNleningmijtype aanmaken

Hetzelfde doe je voor de Hdncodeleningmijtype. Hiervoor ga je terug naar de codemanager en selecteer je Hdncodeleningmijtype. Dit is een soort van paraplu die overkoepelend is voor de HDNdeelmijcodes. Zo heb je bijvoorbeeld de HDNcodeleningmij AA001 ABN AMRO Hypotheken. Onder deze leningmij vallen dan de AA001 ABN AMRO Annuïteiten Hypotheek, AA002 ABN AMRO lineaire hypotheek en AA003 ABN AMRO Aflossingsvrije hypotheek.

Laatste update: 9 november 2022

Was deze informatie nuttig?

top