Polisblad als contract aanmerken

Wanneer je een polisblad ontvangt van de maatschappij is het mogelijk om deze in Elements toe te voegen en vervolgens als contract aan te merken.

Polisblad toevoegen aan dossier

Het polisblad dient eerst toegevoegd te zijn aan het dossier. Dit kan gebeuren via Aplaza of door deze handmatig toe te voegen. Klik hier indien je nog niet bekend bent met de manieren waarop documenten geüpload kunnen worden in Elements.

Polisblad als contract aanmerken

Nadat het document toegevoegd is aan het dossier kan deze als contract aangemerkt worden. Klik hiervoor op het pagina-icoon achter het document.
Let op! hiervoor dient het document gekoppeld te zijn aan het product.

contract_polisblad1

Vervolgens kan je nu gemakkelijk vanuit het product het meest recente polisblad of contract raadplegen.

Ga hiervoor naar het product en klik hier op het pagina-icoon. Het document wordt gelijk gedownload.

contract_polisblad

Polisblad niet meer als contract aanmerken

Indien een document als contract is aangemerkt dan verandert het pagina-icoon naar een soort van grijs zonnetje. Door hierop te klikken wordt het document niet meer als contract aangemerkt.

Polisblad automatisch aanmerken als contract

Polisbladen kunnen via Aplaza binnenkomen. Het is mogelijk dat deze polisbladen automatisch als contract worden aangemerkt. Om automatisch als contract aangemerkt te worden moet de maatschappij het bericht als contract aanmerken door de juiste code hiervoor mee te sturen. Daarnaast moet bij het document in Beheer – Documenten – Soort documenten beheer ‘Aanmerken als contract’ aangevinkt staan. Om dit te controleren zoek je het document op in Soort documenten beheer en je klikt op het wijzigingsicoon.

Laatste update: 20 maart 2023

Was deze informatie nuttig?

top