1. Kennisbank
  2. Koppelingen
  3. Ockto
  4. Ockto koppeling gebruiken en instellen

Ockto koppeling gebruiken en instellen

Klantgegevens op een snelle, veilige manier verzamelen en delen: het kan dankzij de koppeling tussen Faster Forward Elements en de mobiele applicatie Ockto. Hiermee blijft er voor jou meer tijd over voor het geven van een goed advies op basis van volledige, actuele gegevens.

Wat is Ockto?

Ockto is dé online methode om data te verzamelen voor consumenten die een financieel product willen afsluiten. Jouw klanten delen eenvoudig financiële informatie over hun huishouden met jou en hypotheekverstrekkers.

Zo werkt Elements i.c.m. Ockto

Klantportaal aanmaken

Om een klant uit te nodigen om Ockto te gebruiken, maak je eerst een online klantportaal aan in Elements. Dit is de Digimap of uwkluis. Hier lees je hoe je een Digimap aanmaakt en de uitnodiging verstuurt naar de klant. Hier lees je hoe je een uwkluis aanmaakt en de uitnodiging verstuurt naar de klant.

Jouw klant moet vervolgens de app van Ockto downloaden. Dit kan in de Apple App Store of de Google Play Store.

Digimap: klant opent Ockto app en scant QR code

Vanuit de Ockto app scant jouw klant in zijn Digimap een QR-code met zijn mobiele telefoon.

QR code in Digimap van jouw klant

In de Digimap zien de instructies voor de klant over Ockto er zo uit:

Uwkluis: klant opent Ockto app en scant QR code

De QR code om een bronverzoek bij Ockto aan te vragen is niet direct zichtbaar in uwkluis. Hiervoor moet je een brondataverzoek via de workflow versturen. De workflow wordt opgestart wanneer de uitnodiging naar de klant wordt verstuurd. De klant moet een actieve uwkluis hebben om dit brondataverzoek te kunnen versturen.

Het brondataverzoek verstuur je (meestal) onder de dienst vanuit de workflow ‘Uwkluis brondata verzoek aanmaken’. In deze workflow kan je kiezen voor de stap ‘UwKluis brondata verzoek aanmaken Ockto’. Vervolgens komt er in uwkluis onder het tabblad Verzoeken een verzoek te staan.

De klant kan op dit verzoek klikken. Er komt een checklist zichtbaar. De controles kan de klant aanvinken om vervolgens de QR code met de Ockto app te scannen.

Indien de workflow ‘UwKluis brondata verzoek aanmaken Ockto’ niet aanwezig is op jouw omgeving stuur dan een e-mail naar support@fasterforward.nl.

Klant levert gegevens aan met DigiD

In Ockto verzamelt jouw klant zijn financiële gegevens bij sites van de overheid waar deze gegevens al bekend zijn. Denk aan gegevens over gezinssamenstelling, inkomsten, uitgaven, pensioen, bezittingen, schulden en diverse documenten. Dit doet de app onder andere via de websites van de Belastingdienst, het UWV, mijnpensioenoverzicht.nl en Mijn Overheid.

De informatie wordt verzameld bij betrouwbare bronnen. Deze klopt dus altijd en wordt veilig uitgewisseld volgens de meest recente standaarden. Jouw klanten verzamelen zelf de informatie die ze nodig hebben en kunnen dit digitaal met je delen via de Ockto app. Je hoeft dus geen gegevens meer over te typen. Hierdoor bespaar je veel tijd.

Overzicht Ockto data bronnen

Onderstaande bronnen worden via Elements en uwkluis/digimap opgehaald bij Ockto.

BronGegevens
MijnOverheid: Basisregistratie Personen (BRP)Gegevens over een persoon, zoals de naam, de geboortedatum, het e-mailadres, de huwelijkse status, het woonadres, de woonhistorie, familierelaties, de nationaliteit, de verblijfsstatus en het paspoortnummer.
MijnOverheid: Kadaster/WOZGegevens over bestaande woning(en), het WOZ-rapport van de gemeente en gegevens uit het Kadaster.
MijnOverheid: Mijn Geregistreerd Inkomen (MGI)Gegevens over Mijn Geregistreerd Inkomen/IBRI, o.a. voor het vaststellen van inkomens van zzp’ers.
UWV VerzekeringsberichtGegevens over werkgevers (tot 5 jaar terug), het actuele salaris, het soort dienstverband, eventuele uitkeringen en het gebruik van een leaseauto.
Belastingdienst: Vooraf Ingevulde AangifteGegevens over de huishoudensamenstelling, verschillende soorten inkomen, schulden en bezittingen zoals een huis, bankrekeningen en hypotheken.
Belastingdienst: Aangifte InkomstenbelastingAlle gegevens van de definitieve belastingaangifte over de afgelopen jaren (max 5). Met o.a. winst, omzet en vermogen van een onderneming. Beschikbaar voor natuurlijke personen, inclusief eenmanszaken/zzp’ers.
Mijnpensioenoverzicht.nlGegevens over het pensioen dat iemand heeft opgebouwd (inzicht in de opgebouwde waarde per pensioenfonds).
DUOGegevens over eventuele studieschulden, actuele studies en behaalde diploma’s van hogescholen en universiteiten.

Gegevens in Elements

Nadat de gegevens zijn verzameld met de Ockto app maakt de klant de keuze om dit met jou te delen. Via een beveiligde verbinding ontvang je de data vervolgens in Elements.

In Elements zie je welke persoon uit het dossier zijn gegevens via de Ockto app heeft doorgegeven. Hiermee herken je welk bestand bij een bepaald persoon hoort. Het is hierbij belangrijk om het bestand te matchen aan de juiste persoon.

Gegevens doorsturen naar adviespakket

Vanuit Elements stuur je de Ockto gegevens van de klant direct door naar de gewenste adviesapplicatie.

Ga hiervoor in het dossier naar het tabblad Export – selecteer jouw adviesapplicatie (Figlo, Adviesbox, Dias, Findesk of FinRust).

Hier kies je:

  • Vanuit welke bron je de klantgegevens wilt exporteren (de klantgegevens vanuit Ockto of de gegevens uit Elements).
  • Van welke persoon je de gegevens wilt delen (of beide personen)
  • Het bestand van welke datum je naar het adviespakket wilt sturen.
ockto

Nadat je het advies hebt gemaakt en hebt teruggestuurd naar Elements dan worden de klantgegevens in Elements geüpdatet.

Let op!

  • De Ockto koppeling werkt alleen bij nieuwe klanten en niet bij bestaande klanten die al eerder naar Adviesbox of Figlo geëxporteerd zijn.
  • Bij Findesk wordt er een nieuw tabblad geopend. Bij eerder ingelezen dossiers, het dossier in Findesk verwijderen om opnieuw de gegevens vanuit Ockto door te sturen.
  • ODM ouder dan 90 dagen wordt niet geaccepteerd in het adviespakket.

Documenten uit Ockto

Wanneer je de documenten vanuit Ockto naar Elements stuurt dan kan je deze in het dossier terugvinden onder het tabblad ‘documenten’.

Let op! Gezien de documenten geen naam mee krijgen vanuit Ockto heten deze ‘pdf.pdf’. De omschrijving van het document kan je zelf naar wens aanpassen door op het wijzigingsicoon te klikken achter het document.

Ockto ODM-bestand

Ook is het mogelijk om het Ockto ODM-bestand te downloaden. Het laatste Ockto bestand download je via het tabblad ‘Startpagina – Brondata’ in het dossier. Het betreft een Json bestand. De oudere versies zijn te downloaden via het tabblad ‘Historie’. Dit bestand kan bijvoorbeeld gebruikt worden in Finrust. Lees hier nog meer over het Ockto ODM-bestand.

Koppeling laten inrichten

Wil je gebruik maken van de koppeling? Stuur dan een e-mail naar support@fasterforward.nl

Laatste update: 6 april 2023

Was deze informatie nuttig?

top