1. Kennisbank
  2. Verzekeringen
  3. Prolongeren
  4. Prolongatie instellen – POR codes

Prolongatie instellen – POR codes

De eerste stap die gemaakt dient te worden is het inregelen van POR codes onder de juiste organisaties binnen Elements. Dit is nodig om een koppeling te leggen tussen de prolongatie berichten en Elements. Voor een overzicht van alle POR codes per maatschappij kunt u terecht op www.sivi.org

Hoofd POR code

Het inregelen van de hoofd POR codes per maatschappij is benodigd om de maatschappij van de prolongatie berichten te herkennen. Om een POR code in te regelen onder een organisatie gaat u naar Beheer -> Organisatie & Personen -> Organisaties en zoek vervolgens de organisatie op waar u een POR code wilt inregelen.

Klik vervolgens op de naam van de organisatie en ga naar het tabblad “Instellingen”.

Maak vervolgens een POR code aan onder ‘Algemeen’ door op het toevoeg icoontje links te klikken.

Selecteer het type POR code en geef vervolgens de juiste code op, zoals die op de SIVI website vermeld staat. Als u de velden heeft opgegeven kunt u de code opslaan. De organisatie heeft nu een POR code gekoppeld gekregen. Mocht de organisatie meerdere POR codes bevatten dan kunt u deze op dezelfde manier opvoeren.

Sub POR code

Voorheen was het mogelijk dat een POR code onder meerdere organisaties werd gehangen zodat Elements ging zoeken naar polissen van meerdere maatschappijen. De vergoedingen/provisie match liep hierdoor echter mis omdat vergoedingen van meerdere maatschappijen op 1 dagboek werden weggeboekt. Om dit nu op te vangen is de mogelijkheid bij gemaakt om sub POR codes op te voeren.
Bij degene die het RC overzicht stuurt wordt de hoofd POR code opgevoerd, bijvoorbeeld bij ASR Verzekeringen A059. Onder de werkmaatschappij zal een Sub POR code aangemaakt worden, bijvoorbeeld Budgio, met dezelfde waarde A059.

Elements zal vervolgens bij de polis match in de ADN module gaan zoeken naar polissen van beide maatschappijen.

 

Laatste update: 26 oktober 2018

Was deze informatie nuttig?