Toewijzingsregels instellen

In de boekhouding wil je openstaande posten tegen elkaar afletteren. Indien gewenst kun je hiervoor toewijzingsregels instellen. Deze worden gebruikt bij het inlezen van de bankafschriften. Door toewijzingsregels in te stellen worden de posten gematcht aan de juiste grootboekrekening en BTW-code.

Hieronder vind je het stappenplan hoe je toewijzingsregels kunt instellen.

1. Definieer toewijzingsregels

Om deze in te stellen, ga je naar Financieel – Toewijzingsregels definiëren. Klik hier linksboven op het ‘+ icoon’ om een nieuwe regel aan te maken. Je krijgt dan het volgende scherm te zien:

2. Selecteer grootboekrekening en BTW code

Selecteer hier de grootboekrekening en de BTW code waar de post aan gekoppeld dient te worden. Vul vervolgens het rekeningnummer in waar de post vanaf komt.

In het veld ‘regel’ kun je het betalingskenmerk of naam van de afschrijving invoeren waardoor de betaling herkend wordt. Eindig de regel met een %. Indien er meer info op het bankafschrift staat, vindt er toch een match plaats.

Matchen

Naast het herkennen van toewijzingsregels, matcht Elements een post op:

  • Betaalkenmerk
  • IBAN rekeningnummer
  • Openstaande bedrag
Laatste update: 30 november 2022

Was deze informatie nuttig?

top