1. Kennisbank
  2. Boekhouding
  3. Elektronisch bankieren
  4. Bank inrichten voor het importeren van bankafschriften

Bank inrichten voor het importeren van bankafschriften

Voor het inlezen van een bankafschrift moet er inrichting plaatsvinden voor de betreffende bank. Onderstaande stappen worden daarbij doorlopen.

Bank aanmaken

Ga naar ‘Beheer’ -> ‘Organisatie & Personen’ Zoek de betreffende bank, vink bij het tabblad ‘Detail’ het volgende aan: Geldverstrekker en Maatschappij. Indien de bank nog niet bestaat, lees je hier hoe je deze aan kunt maken.

Onderaan het tabblad Detail vind je de subadministratie. Hier vink je in ieder geval Crediteur, Tussenrekening maatschappij en Rekening-courant maatschappij aan.

Wanneer je de subadministratie hebt aangevinkt, verschijnt onder de bank het tabblad Financieel. Ga naar tabblad Financieel en geef de grootboekrekeningen aan. De elektronische bankafschriften zijn automatisch gekoppeld aan een grootboekrekening.

Grootboekrekening en dagboek aanmaken

Ga naar Financieel – Rekeningschema onderhoud om een grootboekrekening voor de bank aan te maken indien deze nog niet bestaat. Druk op het plusicoon om de grootboekrekening aan te maken en vul de groene velden in. Let op: de rekening dient toegevoegd worden in de verdichting!

Om een dagboek aan te maken ga je naar Financieel -Dagboeken onderhoud. Klik op het plusicoon om bank toe te voegen of op wijzigen om een bestaand dagboek te wijzigen. Wanneer je een nieuw dagboek aanmaakt, vul dan de aangegeven velden aan:

Na opslaan is de inrichting gereed voor het importeren van bankafschriften

Lees hier verder hoe je een bankafschrift importeert.

Laatste update: 25 januari 2023

Was deze informatie nuttig?

top