Bankgaranties aanvragen

Het aanvragen van bankgaranties kan veel tijd kosten, doordat je gegevens moet overtypen en de aanvraag via e-mails moet afhandelen. Daarom kan je in Elements digitale bankgaranties aanvragen bij Nationale Waarborg (via HDN) en BNP Paribas Cardif (vanuit Elements maar communicatie via e-mail). Hierbij worden klant en woninggegevens automatisch overgenomen, waardoor je sneller en eenvoudiger een bankgarantie aanvraagt voor je klant.

Klik hier om te springen naar:
Aanvragen bij Nationale Waarborg
Aanvragen bij BNP Paribas Cardif

Aanvragen bij Nationale Waarborg (via HDN)

Functionaliteit gebruiken?

Als je bankgaranties wilt aanvragen vanuit Elements, meld je dan aan bij Nationale Waarborg via sales@nationalewaarborg.nl. Nationale Waarborg neemt dan contact met je op om afspraken te maken en een overeenkomst op te stellen.

  Wanneer de overeenkomst met Nationale Waarborg is vastgelegd, geeft Nationale Waarborg ons een seintje en kunnen wij de koppeling verder inrichten in Elements. Nadat dit is gebeurd, kan je starten met het aanvragen van bankgaranties via Elements.

  1. Gegevens bankgarantie invullen

  Ga in een klantdossier naar een hypotheek en vervolgens naar het tabblad ‘Bankgarantie’. Kies hier voor ‘Nationale Waarborg’.

  2. Selecteer wie de ondertekening regelt

  Het aanvragen van bankgaranties bij Nationale Waarborg kan op twee manieren:

  • Afhandeling door de adviseur, waarbij de klant ondertekent in de Digimap of Uwkluis
  • Afhandeling door Nationale Waarborg, waarbij zij het digitaal ondertekenen regelen met de klant

  Afhankelijk van jouw gewenste inrichting en keuze kan het ondertekenen van de aanvraag volledig digitaal via Nationale Waarborg verlopen. In dat geval ondertekent de klant niet in de Digimap of Uwkluis, maar regelt Nationale Waarborg het ondertekenen met de klant.

  3. Vul gegevens in

  De gegevens die al bekend zijn in het klantdossier in Elements, worden automatisch ingevuld. Vul de overige gegevens zelf aan.

  Als je klaar bent, klik je onderaan op ‘Bankgarantie aanvragen’. De aanvraag wordt dan verstuurd naar Nationale Waarborg met een WX bericht via HDN.

  Hierbij gelden een aantal aandachtspunten:

  • De klantgegevens worden overgenomen van de aanvragers uit de bijbehorende hypotheek. De notaris wordt ook automatisch overgenomen. Als deze niet in het product gevuld is, moet je de notaris (adres met type correspondentieadres moet aanwezig zijn van de notaris) invullen onder het product.
  • Wanneer de hoofdsom niet hetzelfde is als de aankoopsom, moet je handmatig het bankgarantiebedrag in het tabblad ‘Bankgarantie’ aanpassen. De afwijking van de hoofd- en aankoopsom zijn niet zichtbaar in de Digimap.

  Nadat je de bankgarantie hebt aangevraagd, zie je de verstuurde aanvraag terug onder de hypotheek in het tabblad ‘Bankgarantie’.

  4. Nationale Waarborg reageert op aanvraag

  Zodra Nationale Waarborg de aanvraag heeft bekeken, kunnen ze berichten via HDN terug sturen: de status van de aanvraag (SX bericht), de offerte (OX bericht) en de benodigde documenten (DA bericht).

  De garantieopdracht die getekend moet worden door de klant (offerte, OX bericht) ontvang je alleen als je hebt gekozen om de ondertekening niet via Nationale Waarborg te laten lopen. Als de bankgarantie is afgegeven door Nationale Waarborg dan ontvang je een kopie van de officiële garantietekst via een OX bericht.

  • Berichten komen binnen via HDN in de HDN inbox op je dashboard.
  • Bij binnenkomst van diverse HDN berichten wordt er een taak aangemaakt. Dit is zichtbaar in het product onder het tabblad HDN door middel van het taakicoon: . Er wordt een taak aangemaakt voor de verantwoordelijke van de bankgarantie als:
   • Offerte binnen komt in de HDN inbox
   • Offerte wordt toegevoegd aan een stuk van de bankgarantie
   • De maatschappij stukken afkeurt of stukken opvraagt
   • Bankgarantie verloopt, is afgewezen, aanvraag ingetrokken of technisch niet te verwerken is (statusbericht in de HDN inbox)

  Berichten bekijken in klantdossier

  Deze berichten zie je ook terug in het bijbehorende klantdossier in het tabblad HDN – Berichtenverkeer. Klik hier bij product op ‘Bankgarantie’ om alleen de berichten te zien die over de bankgarantie gaan.

  5. Consument geeft akkoord op aanvraag

  Als je ervoor gekozen hebt om het ondertekenen niet via Nationale Waarborg te laten verlopen, heb je een offerte ontvangen en kun je deze delen met de consument via de Digimap of Uwkluis. Als het ondertekenen via Nationale Waarborg verloopt, hoef je deze stap niet uit te voeren.

  Digimap

  In zijn Digimap dient de consument de aanvraag te controleren. Vervolgens kiest de consument voor ‘Garantiestelling aanvragen’ of ‘Garantiestelling afwijzen’.

  Uwkluis

  Nationale Waarborg heeft via HDN een OX bericht gestuurd met daarin de garantieopdracht. Dit document staat in het klantdossier onder het tabblad Documenten. Via het wijzigingsicoon open je dit document en je geeft aan dat dit document ondertekend moet worden in Uwkluis.

  In Uwkluis komt er een ondertekenverzoek. Vanuit daar kan de consument het document ondertekenen. Hier lees je meer over het digitaal ondertekenen in Uwkluis.

  6. Benodigde documenten aanleveren

  Zoals eerder aangegeven kan Nationale Waarborg ook een DA bericht sturen om de eventueel benodigde documenten op te vragen. Dit komt zeer sporadisch voor, omdat er eigenlijk nooit extra documenten aangeleverd hoeven te worden. Mocht je een DA bericht hebben ontvangen dan wordt de stukkenlijst van de hypotheek uitgebreid. De documenten die benodigd zijn voor de bankgarantie aanvraag, beginnen met ‘Bankgarantie’.

  Documenten die reeds zijn geüpload in de stukkenlijst van de hypotheek in dit klantdossier, worden automatisch toegevoegd aan de stukkenlijst van de bankgarantie.

  Als adviseur dien je de ontbrekende documenten te uploaden in de stukkenlijst. Je kan ook de consument vragen om ontbrekende documenten te uploaden in zijn Digimap of Uwkluis.

  7. Handel de aanvraag af

  De verdere afhandeling van de bankgarantie gebeurt hetzelfde als het afhandelen van een hypotheekaanvraag. Je ontvangt berichten over de aanvraag in de HDN inbox.

  Als de bankgarantie is afgegeven door Nationale Waarborg, ontvang je een OX bericht met een kopie van de officiële garantietekst.


  Aanvragen bij BNP Paribas Cardif

  Deze functionaliteit gebruiken?

  Deze functionaliteit is niet standaard ingeschakeld in Elements. Stuur een e-mail naar support@fasterforward.nl met de vraag om dit in te schakelen. Wanneer dit ingericht is, kun je aan de slag.

  Om bankgaranties bij BNP Paribas Cardif aan te vragen, moet je ook afspraken maken met BNP Paribas Cardif. Zodra je de eerste bankgarantie aanvraag verstuurt, ontvang je daarom van BNP Paribas Cardif een e-mail met informatie om alles te regelen.

  1. Gegevens bankgarantie invullen en aanvraag versturen vanuit Elements

  Om de bankgarantie aan te vragen, is er een tabblad ‘Bankgarantie’ toegevoegd onder de hypotheek. De persoonsgegevens uit de bijbehorende hypotheek worden hier automatisch ingevuld.

  Hierbij gelden een aantal aandachtspunten:

  • De klantgegevens worden overgenomen van de aanvragers uit de bijbehorende hypotheek.
  • De notaris wordt ook automatisch overgenomen. Als deze niet in het product gevuld is, moet je de notaris zelf invullen in dit tabblad.
  • Het garantiebedrag kan je zelf aanpassen. Elements berekent automatisch 10% van de hoofdsom van de hypotheek als garantiebedrag.
  • De eenmalige premie is standaard een premie van € 285,- ongeacht het verzekerd bedrag. De premie voor een optionele overlijdensdekking is 25 euro.
  • De e-mail naar de klant over de bankgarantie aanvraag wordt verzonden vanuit de standaard e-mailbox van de persoon die de aanvraag verzendt.
  • Maak een stuk aan voor het koopcontract en upload het bijbehorende koopcontract (in voorbeeld hierboven moet dit stuk nog aangemaakt worden).

  Dekking voor overlijden toe te voegen

  Het is mogelijk om een aanvullende dekking voor overlijden toe te voegen. Indien je kiest voor “Aanvullende dekking: Overlijden”, wordt er €25,- opgeteld bij de eenmalige premie.

  Hoofdsom anders dan aankoopsom?

  Wanneer de hoofdsom niet hetzelfde is als de aankoopsom, moet je handmatig het bankgarantiebedrag in het tabblad ‘Bankgarantie’ aanpassen. De afwijking van de hoofd- en aankoopsom zijn niet zichtbaar in de Digimap.

  Bankgarantie versturen naar klant

  Wanneer je alle gegevens op het tabblad hebt ingevuld, klik je onderaan op ‘Verstuur bankgarantie naar klant’.

  Aankoopsom in tabblad Wonen

  Voor de optimale dossiervorming kunt u in tabblad ‘Wonen’ de aankoopsom toevoegen. Wanneer je deze hier invult, wordt deze ook getoond bij ‘Aankoopprijs’ onder het tabblad ‘Bankgarantie’ (zie hierboven).  2. Klant geeft akkoord in Digimap of in Uwkluis

  Digimap

  Na het verzenden van de aanvraag verschijnt er in de Digimap een tabblad genaamd ‘Bankgarantie’.

  Vervolgens ontvangt de klant een e-mail dat de aanvraag voor zijn bankgarantie klaarstaat in zijn persoonlijke Digimap. In deze e-mail wordt hij uitgenodigd om de garantiestelling te accorderen.

  In de Digimap ziet de klant de voorwaarden en geeft hij onderaan de pagina aan dat hij akkoord gaat.

  Goedgekeurd

  Na goedkeuring wordt er een mail aangemaakt en verzonden, een PDF bestand van de aanvraag gekoppeld aan het klantdossier (kan even duren voordat dit document in het dossier staat) en een taak aangemaakt. Daarnaast wordt de Digimap aangepast, zodat er geen actie meer mogelijk is.

  Afgekeurd

  Bij het afkeuren wordt er alleen een taak aangemaakt, zodat degene die deze taak ontvangt is geïnformeerd.

  Uwkluis

  Na het verzenden van de aanvraag wordt er een PDF aangemaakt met daarin een samenvatting van de aanvraag, de algemene voorwaarden en de verzekeringskaart garantiestellingen. Dit PDF-bestand komt als ondertekenverzoek in Uwkluis te staan, zodat de klant deze kan ondertekenen/accorderen in Uwkluis.

  3. De aanvraag wordt afgehandeld

  Digimap

  Alle e-mails over het aanvragen en accorderen van de bankgarantie worden opgeslagen in het bijbehorende klantdossier. Zodra deze afgehandeld is, ziet de klant dit in de Digimap.

  De adviseur die is ingevuld bij de aanvraag krijgt een taak zodra BNP Paribas Cardif de aanvraag heeft afgehandeld. Daarnaast wordt het akkoord ook automatisch vastgelegd in het klantdossier.

  Uwkluis

  Na het ondertekenen ontvangt de adviseur die is ingevuld bij het aanvragen hiervan een taak.

  Ook wordt de aanvraag automatisch verstuurd naar BNP.

  Laatste update: 2 april 2024

  Was deze informatie nuttig?

  top