1. Kennisbank
  2. Verzekeringen
  3. Producten
  4. Hoe verwerk ik een schadeverzekering in Elements?

Hoe verwerk ik een schadeverzekering in Elements?

Maak eerst de desbetreffende schadeverzekering aan in het dossier en vul de productkaart zo volledig mogelijk in. Vervolgens kunt u de (pakket) onderdelen van de verzekering toevoegen in het rechterdeel van de productkaart.

Objecten

Afhankelijk van het gekozen type schadeverzekering kan er een bepaald object worden geselecteerd of aangemaakt (afhankelijk van de geselecteerde branchecode).

Dekkingen

Afhankelijk van de gekozen branche worden er dekkingen toegevoegd. Op één deel zijn meerdere dekkingen van toepassing, alle benodigde dekkingen kunnen worden toegevoegd. Alle velden zijn puur ter registratie.

Premie & Looptijd

De premie velden en looptijden worden gevuld naar aanleiding van de verkregen polis. Op basis van de invoer worden vergoedingen aangemaakt. Een aantal van deze velden worden bijgewerkt vanuit de ADN mutatie en prolongatieberichten.

Betalingsprofiel

Een apart invoerveld  is ‘Betalingsprofiel’. Deze wordt alleen gevuld indien er automatisch facturen aangemaakt moeten worden.

Tabbladen

Versiebeheer

Voor schadeverzekeringen is het mogelijk dat er nieuwe versies worden aangemaakt, dit kan zowel handmatig als via ADN.

Alle versies van de polis zijn te bekijken in het tabblad ‘Versiebeheer’. Daar kunnen toekomstige versies ook worden doorgevoerd. Door een versie door te voeren, zal deze actief worden.

Om handmatig een nieuwe versie aan te maken klikt u op het kopieer icoontje aan de rechterkant van de schadepolis.

Versie_Aanmaken

Bij het aanmaken van een nieuwe versie moet er een versie startdatum worden geselecteerd en een mutatiereden. Deze redenen zijn te beheren onder Beheer -> Mutatieredenen. Na het aanmaken van de nieuwe versie kan deze direct bewerkt worden en worden de wijzigingen verwerkt. Dit heeft geen effect op de huidige polis en ook niet op de ADN verwerking. Bovenaan de polis zal een boodschap worden getoond als u in een nieuwe versie van de polis aan het werken bent.

versiebeheer

Eenmaal per nacht zal Elements automatisch alle nieuwe versies voor die dag activeren.

Om handmatig een versie actief te zetten klikt u op de paarse pijl achter de desbetreffende versie.

De huidige actieve versie wordt vervangen door de nieuwe versie en de huidige versie wordt dan getoond bij historie. De vergoedingen worden meegenomen naar de nieuwe versie, zodat alle facturen en ADN matching op basis van de nieuwe versie van de polis plaats zullen vinden. Alle historische versies van de polis kunnen vervolgens worden ingezien in het tabblad Versiebeheer.

AFD Berichten

Wanneer er met ADN wordt gewerkt, komen er prolongatieberichten binnen voor de polis. De inhoud van het bericht wordt gekoppeld aan de polis vanuit de Prolongatie Import module en na verwerking van een ADN batch wordt dit bericht dan ook zichtbaar onder de polis. Het bericht zelf is puur bedoeld als registratie, er worden echter een aantal velden vanuit de ADN module overgenomen in de polis.

Schademelding

Op basis van een schadeverzekering kan een schademelding worden aangemaakt. Klik hier voor meer informatie over het aanmaken en verwerken van een schademelding.

Verwerken

Om de schadeverzekering verder te verwerken zet u stappen in de workflow door op de pijl te klikken achter de status.

Laatste update: 3 juli 2019

Was deze informatie nuttig?