Velden pakketonderdeel verzekering

In de productkaart van een schadeverzekering is verschillende informatie te vinden. Ook in de pakketonderdelen.

Pakketpremie

Hier kan je zien hoe de pakketpremie is opgebouwd. Bij Totaal provisie polissen zie je hoeveel provisie er is voor alle polissen binnen dit pakket. Met de knop ‘Berekenen op basis van polissen’ kan je de pakketpremie op elk gewenst moment zelf berekenen. De knop wordt pas zichtbaar indien er een wijziging in de pakketpremie heeft plaatsgevonden. Om de knop zichtbaar te maken, kan je klikken op het wijzigingsicoon in de groene balk achter de pakketpremie.

Bij ‘Pakketkorting’ staat de totale korting van het hele pakket. Zo zie je direct de totale korting van alles premies in dit pakket. De pakketkorting wordt berekend doordat uit alle polissen het ‘Termijnbedrag pakketkorting’ wordt opgeteld.

Objecten

Afhankelijk van het gekozen type schadeverzekering kan er een bepaald object worden geselecteerd of aangemaakt (afhankelijk van de geselecteerde branchecode).

Dekkingen

Afhankelijk van de gekozen branche worden er dekkingen toegevoegd. Op één deel is het mogelijk dat er meerdere dekkingen van toepassing zijn. Alle benodigde dekkingen kunnen worden toegevoegd. Alle velden zijn puur ter registratie.

Premie & Looptijd

De premie velden en looptijden worden gevuld naar aanleiding van de verkregen polis. Op basis van de invoer worden vergoedingen aangemaakt. Een aantal van deze velden worden bijgewerkt vanuit de ADN mutatie en prolongatieberichten.

Schadevrije jaren

Indien je de juiste rechten hebt, kan je onder de persoon de schadevrije jaren instellen. Dit via het tabblad Partijen & objecten – betreffende persoon – kopje schadevrije jaren. Middels het groene plusicoon kan je de schadevrije jaren toevoegen. Via het rode kruisje kan je deze verwijderen.

Wanneer je een nieuw product opvoert of een bestaand product wijzigt dan kan je in de productkaart deze openstaande vrije jaren overnemen. De branche van het schadeproduct moet dan wel branche 020, 021, 024 en 025 zijn.

Betalingsprofiel

Een apart invoerveld  is ‘Betalingsprofiel’. Deze wordt alleen gevuld indien er automatisch facturen aangemaakt moeten worden.

Laatste update: 1 september 2023

Was deze informatie nuttig?

top