Kleine aanpassingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van kleine updates van Elements. Denk hierbij aan kleine functionele verbeteringen, visuele aanpassingen aan schermen en vervulde wensen van gebruikers.

Naast deze kleine aanpassingen vinden er nog steeds grote releases plaats. Deze updates vindt u op deze pagina.

Gereleased in 2019

Oktober 2019
Augustus 2019
Juli 2019
Mei 2019
April 2019
Maart 2019

30 oktober 2019

Automatisch starten tijdsregistratie

De timer voor het automatisch bijhouden van de verstreken tijd kan nu naast handmatig gestart worden, ook direct gestart worden bij het openen van (een willekeurig tabblad in) een dossier.

Wilt u van deze instellingen gebruik maken, dan kunnen deze ingesteld worden onder “mijn instellingen”.

Automatisch pauzeren timer

Verder kan het wenselijk zijn dat timer pauzeert als er een ander dossier (tabblad in de browser) geopend wordt. Als er gewerkt wordt aan een aanvraag in “dossier 1” waar de timer loopt en tussendoor wordt er een telefoon gesprek afgehandeld in “dossier 2” (op een ander tabblad in de browser) dan kan het handig zijn dat de timer in “dossier 1” wordt gepauseerd zodat deze tijd niet op dit dossier maar op dossier 2 geregistreerd wordt.

Door deze instelling te gebruiken zal de timer van het niet-actieve browservenster automatisch gepauzeerd worden

Wilt u van deze instellingen gebruik maken, dan kunnen deze ingesteld worden onder “mijn instellingen”.

Staat de instelling “Timer automatisch pauzeren” aan en wordt de timer handmatig gepauzeerd, dan moet deze ook weer handmatig gestart worden. Dit zal niet automatisch gebeuren.

20 augustus 2019

Dossierwizard voor leverancierdossiers

Bij het aanmaken van een leveranciersdossier is standaard “Organisatie“ geselecteerd, zodat dit niet eerst gekozen hoeft te worden.

Voorletters opvoeren

Het opvoeren van voorletters is overal in Elements gelijkgetrokken. Automatisch worden alle letters in hoofdletters gezet en gescheiden door punten.

Tag voor huur- of koopwoning

De tag voor “huur- of koopwoning” ontbrak van het tabblad wonen onder een hypotheek. Deze is toegevoegd.

Ongewenst map in de e-mail

Om verwarring te voorkomen is de map “Ongewenst“ weggehaald. Deze map was altijd leeg omdat de “spam” map niet uitgelezen wordt door Elements.

Preview pop-up bij HDN LX bericht uitgebreid

CodeUitkering is toegevoegd aan de preview pop-up bij een LX in de HDN inbox.

Kantoorgegevens mee naar Adviesbox

In de export naar Adviesbox is het mogelijk om (optioneel) de kantoorgegevens mee te sturen naar Adviesbox indien deze niet zijn ingeregeld in Adviesbox.

E-mail omzetten naar taak

Als een e-mail omgezet wordt naar een taak werd de inhoud van de e-mail als onderwerp overgenomen. Nu wordt de header van de e-mail ook overgenomen in de omschrijving van de taak, zodat onder andere te zien blijft wanneer de e-mail ontvangen is en van wie.

Meerdere taken verwijderen

Het was al mogelijk om meerdere taken in één keer af te vinken, het is nu ook mogelijk om meerdere taken in één keer te verwijderen.

Volgorde personen in het dossier

De volgorde van personen is overal gelijkgetrokken, indien de rollen zijn gevuld wordt overal de volgorde: “Eerste persoon“, “Partner” en “kinderen” aangehouden zoals aangegeven op de startpagina van het dossier.

16 juli 2019

Financieel

Bij de module “Betalingen selecteren” kan er nu ook voor debiteuren gekozen worden bij Betalingen naast de incasso.

Aantal registraties

Bij “Mijn instellingen” is het in te stellen maximaal aantal registraties nu 250. Dit geldt voor alle dossiers.

2 juli 2019

Vormgeving schermen aangepast

De vormgeving van de volgende schermen is aangepast:

 • Organisatie bewerken (binnen en buiten dossier)
 • Persoon bewerken (buiten dossier)
 • Pop-up ‘Telefoonnummer toevoegen/bewerken’
 • Pop-up ‘E-mail toevoegen/bewerken’
 • Pop-up ‘Social toevoegen/bewerken’
 • Pop-up ‘Bankrekeningnummers toevoegen/bewerken’

E-mail

 • Bij het koppelen van een e-mail aan een schademelding kan de filter gewist worden
 • De kolom “Afzender” en “Onderwerp” zijn omgewisseld

ADN (voor TP incasso)

 • Negatief beoordeelde posten kunnen niet direct verwerkt worden. Alleen niet beoordeelde en positief beoordeelde posten kunnen direct verwerkt worden
 • Negatief beoordeelde posten kunnen omgezet worden naar TP incasso boekingen vanuit het dossier
 • Indien een post nog niet beoordeeld is en er vanuit het dossier een factuur wordt aangemaakt, wordt de post automatisch goed beoordeeld

Overig

 • De tag toegevoegd om op te halen of een product “publiek” is
 • De omschrijving bij een telefoonnummer van een afdeling wordt nu ook getoond

29 mei 2019

Mutatie overzicht

 • In het overzicht buiten het dossier is een kolom “Kantoor” opgenomen en een filter hiervoor toegevoegd

APLAZA

 • De mogelijkheid toegevoegd om berichten toe te wijzen aan Elements gebruikers en hierop te kunnen filteren

Rapportage

 • In de generieke rapportage “CRM – Overzicht producten per klantdossier” is de kolom “Dossierstatus” opgenomen en worden de gearchiveerde producten nu uitgesloten

22 mei 2019

Betalingen selecteren

 • Een filter “alle min bedragen tonen ja/ nee” is toegevoegd
 • Een kolom “soort boeking” is toegevoegd (kan de waarde “prolongatie”, “eenmalige” of “schade” bevatten)
 • Een filter “soort boeking” is toegevoegd, die filtert op bovenstaande kolom
 • Het is nu zichtbaar gemaakt of “betalingen onderweg” nog ingesteld moet worden voor een financiële relatie

Financieel overzicht

 • Een filter is toegevoegd voor betaalde en gesaldeerde nota’s
 • Een kolom “soort boeking” is toegevoegd (kan de waarde “prolongatie”, “eenmalige” of “schade” bevatten)

Rekening courant

 • Voor RC facturen is het mogelijk deze eerder klaar te zetten, gebaseerd op de instelling van de administratie

Prolongatie import – Controlelijst

 • Het is mogelijk te zoeken op klantnaam en polisnummer

Bankafschriften importeren

 • Het filter “verwerkt” is verbeterd. Deze toont nu de daadwerkelijk verwerkte afschriften
 • Na het verwerken van een bankafschrift wordt het boekstuk geopend

Overige

 • In het tabblad van de internetbrowser is de module waarin gewerkt wordt nu zichtbaar (e-mail, kalender, etc.)
 • Bij het aanmaken van een debiteur wordt het land standaard gevuld

16 mei 2019

TP boekingen overzicht

 • Indien de TP boeking is omgezet naar een factuur wordt de factuurdatum getoond

Betalingen selecteren

 • De debiteur kan direct worden benaderd door op de naam van de financiële relatie te klikken
 • Het factuuroverzicht kan direct worden benaderd door op het dossiernummer te klikken

Premiespecificatie

 • Het totaal assurantiebelasting is verwijderd

9 mei 2019

Vormgeving schermen aangepast

De vormgeving van de volgende schermen is aangepast:

 • Het toevoegen van een document op dossierniveau
 • Het bewerken van een persoon vanuit tabblad Partijen & objecten
 • Het toevoegen van een persoon (popup)
 • Het bewerken van een persoon (popup)
 • Een toevoegen van een persoon relatie (popup)
 • Een bewerken van een persoon relatie (popup)
 • Het toevoegen van een adres (popup)
 • Het bewerken van een adres (popup)
 • Het toevoegen van een legitimatiebewijs (popup)
 • Het bewerken van een legitimatiebewijs (popup)
 • Het toevoegen van een nieuw product aan het dossier (popup)
 • Workflow stappen keuze (popup)
 • Module Dossierwizard

Prolongatie import – Controlelijst

 • De mogelijkheid om posten binnen een mutatie batch los te kunnen verwerken
 • De mogelijkheid om te kunnen filteren op productsoort Overige (PP_BRANCH 999)
 • De kolom netto premie is verwijderd uit het overzicht
 • Er wordt duidelijk weergegeven wat de status van een post is
  • Maatschappij incasso
   • Vergoeding aangemaakt/overgenomen
   • Boekstuk aangemaakt (met de mogelijkheid om deze te openen)
  • Tussenpersoon incasso
   • TP boeking aangemaakt (met de mogelijkheid om deze te openen)
   • Factuur aangemaakt (met de mogelijkheid om deze te openen)

TP-incasso boekingen

 • De omschrijving bij een eenmalige boeking is optioneel geworden
 • Visueel duidelijk maken dat een polis verplicht is
 • Indien er 1 polis aanwezig is, wordt deze automatisch geselecteerd

Aplaza

 • Optimalisatie doorgevoerd met betrekking tot de matching en verwerking van de regelmatige bestuurder
 • Assurantiebelasting (PK_TASS) uit het pakketpremie blok wordt nu overgenomen uit het AFD bericht

24 april 2019

Prolongatie import

 • De term geboekt is vervangen door afgerond
 • Indien een TP-boeking niet kan worden aangemaakt vanwege het ontbreken van de premiebetaler wordt dit middels een icoon gevisualiseerd
 • Het is mogelijk om automatische matches zelf ongedaan te maken (tabblad Matches, apart recht)
 • Kosten bepaling indien een pakket geen BC bevat: alle BO_KST uit het pakket worden opgeteld
 • Boekdatum bepaling indien een pakket geen BC bevat: de vroegste BO_BOEKDAT wordt gebruikt
 • Mogelijkheid toegevoegd om met 1 druk op de knop alle niet-beoordeelde posten uit de selectie goed te keuren
 • Indien een batch voor een stap ingepland staat wordt deze weergegeven met de status ‘In wachtrij’
 • Paginanummer blijft behouden na het beoordelen van een post
 • Iconen voor de kolom Match (voorheen Match ADN) zijn herzien/verduidelijkt

Handmatig prolongeren

 • ‘Premie van’ wordt gevuld met de nieuwe prolongatiedatum
 • ‘Premie tot’ wordt gevuld met de nieuwe prolongatiedatum + premietermijn. Het veld ‘premievervaldatum’ uit de kaart wordt eveneens gevuld met deze datum
 • Indien er niet geprolongeerd kan worden vanwege het ontbreken van een premiebetaler wordt dit middels een melding teruggekoppeld aan de gebruiker

Premiespecificatie

 • Betaaltermijn wordt met een hoofdletter weergegeven
 • In plaats van de naam van de soort verzekering wordt de naam van het artikel getoond
 • Bij dekkingen wordt de verzekerde som niet getoond indien AFD branche motorrijtuigen, auto, motor/scooter
 • De ‘premie van’ wordt gevuld vanuit het element PP_PVADAT indien aanwezig, anders wordt er teruggevallen op het BO_BOEKDAT element

Schadeverzekering / Levensverzekering

 • Onderstaande velden zijn versieoverstijgend geworden
  • Incassowijze
  • Factuurtype
  • Factuur verzenden bij
  • Factuur verzendwijze
  • Handmatig prolongeren
 • Vanuit het tabblad ‘AFD berichten’ is het mogelijk om rechtstreeks naar de bijbehorende batch te springen

TP-incasso boekingen

 • Indien de TP-boeking wordt omgezet naar factuur en een negatief bedrag bevat, dan krijgt de factuur een betaaltermijn van 0 dagen
 • Handmatig opvoeren: De velden ‘premie van’ en ‘premie tot’ zijn optioneel, indien niet gevuld blijven deze na opvoeren ook daadwerkelijk leeg (in plaats van 01-01-1900)

Verrichte betalingen

 • Indien er meerdere betalingen op eenzelfde dag hebben plaatsgevonden, staat de meest recente betaling bovenaan

11 april 2019

Bestandsformat .swi toegevoegd

Bestandsformat .swi is toegestaan voor uploaden in het dossier.

APLAZA bericht te verwijderen vanuit bericht

Een APLAZA bericht is te verwijderen vanuit het bericht. Bij geen vervolgactie is terug gaan naar het overzicht, om daar het bericht te verwijderen, niet meer nodig.

Melding bij onvolledige crediteur

Er wordt nu een melding weergegeven bij een niet (volledig) ingestelde crediteur in het inkoopregister. Bij het aanmaken van een inkoopfactuur in het inkoopregister wordt de gebruiker genotificeerd dat de crediteur niet (volledig) is ingevuld en kan hier direct naar het scherm om deze zaken in te stellen middels een link in de melding.

Tabblad in HDN inbox met niet verzonden berichten (uitvalbak)

Indien een HDN bericht niet verzonden kan worden kan dit verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een tijdelijke oorzaak dat de ontvangende partij niet beschikbaar is of een blokkerende oorzaak doordat het bericht onjuist is. In de HDN inbox is een extra tabblad toegevoegd waar de niet verzonden HDN berichten worden weergegeven met hierbij twee opties.

1. Bij de tijdelijke oorzaken is het mogelijk om het bericht nogmaals te verzenden.

2. Bij een blokkerende oorzaak doordat het bericht onjuist is moet in het adviespakket nogmaals de validatie voor het HDN bericht uitgevoerd worden. Als dit gebeurt is kun je het nieuwe valide bericht wel doorsturen en kan het onjuiste bericht “afgevinkt” worden zodat duidelijk is dat hier verder geen actie bij benodigd is.

Op het dashboard wordt nu middels een teller bijgehouden naast de ontvangen berichten hoeveel verzonden berichten mislukt zijn van waaruit naar het overzicht gesprongen kan worden voor het opnieuw verzenden of afvinken.

Klik hier voor meer informatie.

4 april 2019

Vormgeving schermen aangepast

De vormgeving van de volgende schermen is aangepast:

 • Verrichte betalingen
 • Aanmaken schademelding
 • Campagnemanager
 • Export Figlo
 • Schademelding claimgedrag
 • Scans
 • Pop-up dossierzoeker
 • Verkenner
 • Nieuw/wijzigen wachtwoord

18 maart 2019

Vormgeving schermen aangepast

De vormgeving van de volgende schermen is aangepast:

 • Correspondentieteksten beheer
 • E-mailmanager eigenaar beheer
 • Poliszoeker
 • Pop-up organisatie/personen zoeken
 • Pop-up product zoeken in Track en Trace
 • Pop-up tags toevoegen
 • Pop-up tags voorbeeld (correspondentie)
 • Rapportage manager overzicht
 • Rapportage manager groepen toevoegen
 • Soort documenten beheer